Prema Brownu židovstvo je sakrilo svoju pravu, izvornu tradiciju svete ženstvenosti patrijarhalnom zavjerom. U svetinji nad svetinjama, naime, Židovi su se klanjali ne samo Bogu nego i njegovoj ženskoj družici, Šekini! Uz to su u Hramu prakticirali ritualni seks! Poslije su židovski šovinisti izvitoperili svoje mnogoboške početke i uklonili svaki trag ženskosti iz svojega poimanja božanstva.

ZAVJERA 1: Skrivanje »prave« židovske tradicije

Teorija je apsurdna. Ono što je razlikovalo židovski narod od svih okolnih naroda bilo je njegovo protivljenje mnogoboštvu. Takozvana Šema , izjava o Božjem jedinstvu, smatra se ključnom krilaticom, srži vjerovanja Izraela, njegovom središnjom istinom. Kao takva imala je golem utjecaj na svjetsku povijest. I kršćanstvo i islam preuzeli su Šemu od Židova kao svoje ključno, središnje uvjerenje o Bogu. Te tri svjetske religije čine danas više od pola svijeta. Sve tri priznaju da je monoteizam središte židovske tradicije. Po Brownu, međutim, izvorno je židovstvo mnogoboštvo i Šema je patrijarhalna zavjera. Prema tome Židovi, kršćani i muslimani su u zabludi. Brown bi htio promijeniti povijest svijeta, postaviti je naglavce. No, kad iznosi takvu smionu tezu, sigurno ima mnoštvo čvrstih dokaza?

Ni govora! Daje samo tri argumenta, šuplja do krajnosti.

Ponajprije, Šekina nije ime ženske Božice. Riječ označuje Božju osjetilnu nazočnost, silazak njegove slave.

Zatim, ritualna prostitucija nije dio židovske nego kanaanske tradicije. Bila je posvemašnja suprotnost židovstvu. Stari zavjet ne niječe da su Židovi u svojoj povijesti često hodali po rubu i činili kompromis s idolopoklonstvom okolnih naroda. Bilježi čak i slučaj prostitucije u Hramu (2 Kr 23:7), no upravo su tada, kada su ponovno otkrili svoju pravu pisanu tradiciju, Židovi su prostituciju smatrali groznim oskvrnućem svetišta te su očistili Hram od te poganske prakse.

Treći mu je argument maštovita etimologija židovskog imena za Boga, takozvanog tetragrama. Židovi su ga rabili u pisanom obliku i koristili se pritom sa samo četiri suglasnika. Samoglasnici nisu poznati. To im je ime bilo tako sveto da ga se nisu usuđivali izgovoriti. Njegovo je porijeklo još uvijek nepoznato. Dan Brown, međutim, veoma autoritativno piše o porijeklu tog imena. Citiram:

Židovsko YHWH – sveto Božje ime – zapravo je izvedeno od Jahve, fizičkog sjedinjenja muškog Jah i predhebrejskog imena za Evu, Havah . (str. 309)

Tu su dvije krupne pogreške. Ponajprije, u engleskom izvorniku Brownove knjige stoji riječ Jehovah, a ne Jahve . Zapravo, riječ Jehovah jest engleska riječ nastala od latinizirane verzije tetragrama, koja se pojavljuje tek oko 1500. g., tisućljeća nakon pojave svetog imena! Dakle, nije ime YHWH izvedeno od riječi Jehovah , nego upravo obrnuto. Riječi Jehovah i Jahve suvremeni su pokušaji prevoditelja da predstave tetragram na engleskome odnosno hrvatskom jeziku. Izvedenice su, a ne izvorište. Nadalje, sasvim je pogrešno tražiti porijeklo hebrejskog imena Eva u tetragramu. Stručnjaci vjeruju da je HV oblik riječi hava što znači »postojati«. Ona vjerojatno označuje Božji vječni bitak, a nema veze s Evom!