Svi studenti prve godine diplomskih studija na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu morali su pri upisu potpisati ugovor u kojem stoji da će svoj studij morati platiti sami ukoliko država Sveučilištvu do konca zimskog semestra ne uplati obećan novac za ukinute školarine.

Razlog tome je što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Sveučilištu već duguje milijune kuna, ali upitno je zbog čega su studenti stavljeni u poziciju da zbog kašnjenja uplate ministrastva mogu izgubiti mogućnost školovanja. Velikom broju studenata novac koji bi morali preko noći uplatiti je jednostavno nedostupan.

"Nadamo se da u konačnici neće biti potrebe za naplatom školarine od studenata." Izjavio je rektor Aleksa Bjeliš. Zajedno s njime nadaju se i svi studenti gurnuti u ovaj nezavidan položaj.