Sveučilište u Rijeci

Adresa: Trg braće Mažuranića 10, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 406 500

Faks: (+385 51) 216 671; (+385 51) 216 091

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.uniri.hr

 

 


 

 

Fakulteti

 

Ekonomski fakultet, Rijeka

Adresa: Ivana Filipovića 4, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 355 111; (+385 51) 355 100

Faks: (+385 51) 212 268

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: http://www.efri.hr

 

 

Filozofski fakultet, Rijeka

Adresa: Omladinska 14, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 265 600; 265 602

Faks: (+385 51) 265 799

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.ffri.hr

 

Građevinski fakultet, Rijeka

Adresa: Viktora Cara Emina 5, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 352 111

Faks: (+385 51) 332 816

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.gradri.hr

 

Medicinski fakultet, Rijeka

Adresa: Braće Branchetta 20, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 651 111

Faks: (+385 51) 675 806

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.medri.hr

 

Pomorski fakultet, Rijeka

Adresa: Studentska 2, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 338 411

Faks: (+385 51) 336 755

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.pfri.hr

 

Pravni fakultet, Rijeka

Adresa: Hahlić 6, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 359 500; (+385 51) 359 600

Faks: (+385 51) 675 113; (+385 51) 359 593

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.law.pravri.hr

 

Tehnički fakultet, Rijeka

Adresa: Vukovarska 58, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 651 444

Faks: (+385 51) 675 818

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.riteh.hr

 

Učiteljski fakultet u Rijeci

Adresa: Trg Ivana Klobučarića 1, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 315 273

Faks: (+385 51) 315 256

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.ufri.hr

 

 

Svučilišni odjel

 

Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju

Adresa: Slavka Krautzeka bb, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 406 582

Faks: (+385 51) 406 524

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.biotech.uniri.hr

 

Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku

Adresa: Slavka Krautzeka bb, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 345 046; 345 050

Faks: (+385 51) 345 207

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.phy.uniri.hr

 

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Adresa: Slavka Krautzeka bb, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 345 034

Faks: (+385 51) 345 207

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.inf.uniri.hr

 

Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku

Adresa: Slavka Krautzeka bb, 51000 RIJEKA

Telefon: (+385 51) 345 046, 050, 052

Faks: (+385 51) 345 207

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.math.uniri.hr

 

OGLAS

Studij Protestantska teologija - prvi preddiplomski sveučilišni studij koji cjelovito pristupa proučavanju teologije, a posebnu pažnju poklanja specifično protestanskim naglascima!

Studirajte teologiju u jedinstvenom okruženju studenata i profesora iz različitih crkvenih tradicija!

O pojedinostima upisa doznajte više ovdje!