"Iz dubine, Jahve, vapijem tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!" Prepusti sve brige Bogu, dopusti mu da ponese i tvoj križ.


Prepusti mu se da te On vodi, nemoj se oslanjati samo na vlastite snage.