(International Fellowship of Evangelical Student - Međunarodna zajednica evanđeoskih studenata)

Vidjeti studente ugrađene u zajednice Isusovih učenika, preobražene porukom Evanđelja, koji utječu na sveučilište, Crkvu i drušvo za Kristovu slavu.

Odmotavanje vizije IFESa

 

Vizija IFES-a stoji na shvaćanju da služba studentima mora biti temeljena na prepoznavanju važnosti teologije Stvaranja i Otkupljenja. Teologija Otkupljenja uči da su ljudska bića grešna, odvojena od Boga i podložna njegovom bijesu. Kristov je križ jedini način kako doći do oprosta i pomirenja s Bogom. Da bi izbjegli sud, ljudi moraju odgovoriti na poruku križa pokajanjem i vjerom. To je temelj za IFES-ov naglasak na ključnoj važnosti evangelizacije.

Teologija Stvaranja uči kolika je u Božjim očima vrijednost prirode, kulture, društva i svakodnevnog života. Argumentira protiv umjetne distinkcije između „sakralnih“ aktivnosti kršćanske službe i „profanog“ svijeta učenja i rada. To je temeljni razlog zašto IFES želi služiti diplomantima i onima koji su još na sveučilištu te kroz to utjecati na šire društvo.

Pretjerani naglasak na teologiju Otkupljenja vodi do jednostranog isticanja evangelizacije kao najvažnije aktivnosti što rezultira pristupom kršćanskom životu koji je potpuno usredotočen na bijeg od suda koji dolazi. To vrlo brzo može odvesti u duhovnu površnost i oblik kršćanstva koji je uvelike irelevantan za svakodnevni život. Ironično, to također umanjuje privlačnost kršćanske poruke. Pretjerani naglasak na teologiju Stvaranja, s druge strane, vodi do jednostranog isticanja trenutnog svijeta te do umanjenja težine grijeha, središnje uloge Kristovog križa, važnosti oproštenja i slave budućeg obnovljenog svijeta što zatim umanjuje vrijednost Evanđelja i od njega čini još jedan program za preoblikovanje društva.

Vizija IFES-a formulirana je tako da pokuša izbjeći oba ova ekstrema. Govori o studentima koji su preobraženi Evanđeljem, želeći pri tome obuhvatiti činjenicu da je temelj svega što radimo poruka pokajanja i vjere u Kristovo otkupljujuće djelo. Ta je poruka i početna točka naše službe. Vizija također naglašava osobno preobraženje i važnost stvaranja zajednice učenika, jer spasenje nije samo spasenje od suda, nego i spasenje za vječni život. Taj vječni život uključuje osobnu preobrazbu, rast u svetosti i sličnosti Kristu, što je cjeloživotni proces koji započinje obraćenjem i nastavlja se nakon smrti. No, s obzirom da ne želimo ostaviti dojam da je spasenje duboko individualistična stvar, također želimo naglasiti aspekt zajedništva. Spašeni smo od suda za vječni život u zajedništvu s Bogom i drugim ljudima. Taj aspekt zajedništva nije neki neobavezni dodatak, već je integralni dio poruke Evanđelja. To je također razlog zbog kojeg nam je toliko stalo, ne samo do ljudskih individualnih sudbina, nego i do Crkve i društva u cijelosti. Bog je stvorio ljude kako bi živjeli s drugim ljudima; otkupio ih je Krist, drugi Adam, kako bi postali dio njegovog tijela, članovi novog ljudskog roda.

Vizija ističe da će djelovanje sile Evanđelja u stvaranju studentskih zajednica Isusovih učenika imati utjecaj na sveučilište, Crkvu i društvo za Kristovu slavu. Ova izjava ima tri važne implikacije.

Prvo, rad s diplomantima integralan je dio IFES-ove službe. Nemoguće je imati znakovit utjecaj na Crkvu i društvo ako smo samo zainteresirani za tri ili četiri godine preddiplomskog studija. Utjecaj kakav mi želimo moguć je jedino ako Evanđelje u životima studenata proizvodi proces cjeloživotnog preobraženja. To preobraženje mora biti ohrabreno, usmjereno i njegovano, a dio IFES-ovog posla je činiti baš to.

Drugo, utjecaj na društvo je za Kristovu slavu. To znači da ima svrhu i vrijednost samo po sebi i ne postoji samo kao način kako bi se financiralo ili širilo poruku Evanđelja. Krist je proslavljen kad studenti i diplomanti žive integrirane živote u kojima su njihova profesija, njihovi odnosi, uključenost u Crkvu, služba drugima i hobiji utemeljeni u vjeri i življeni pod Božjim vodstvom. Druga strana tog novčića je da zadatak evangelizacije ne može biti završen izazivanjem jednokratnog odgovora na poruku Evanđelja koji osigurava da je osoba primila oprost od Boga za svoje grijehe. Kako bi taj zadatak bio potpun, moramo opremiti studente i diplomante oruđem potrebnim za razvoj kršćanskog uma te ih izazvati na predanje, kako bi potpuno živjeli implikacije Evanđelja.

Treće, s obzirom da IFES ne želi utjecati samo na Crkvu i društvo, nego i na samo sveučilište, služba među magistrima i doktorandima te predavačima također je integralan dio onoga što želimo raditi. Nemoguće je utjecati na sveučilište ako su predavači, ljudi koji imaju odlučujuću ulogu u oblikovanju života sveučilišta, izostavljeni iz te slike.

Na kraju, vizija odbija staviti prioritet na bilo koji sastavni dio. Zajednica nije važnija od osobnog preobraženja i utjecaj na društvno nije važniji od navješćivanja Evanđelja. Sve se to treba događati u suglasnosti jedno s drugim kako bi naša misija bila uspješna. Nije dovoljno usredotočiti se na samo jedan dio zadatka, bila to evangelizacija, stvaranje učenika, utjecanje na sveučilište ili društvo. Krist treba biti proslavljen u individualnom obraćenju studenata i u djelovanju tog obraćenja u njihovom životu i u zajednicama kojima pripadaju.

 

 

Charlie Hadjiev, veljača, 2015.

http://www.ifesworld.org/

http://ifeseurope.org/

Informacije o STEP-u