Koji su vaši prosječni mjesečni troškovi za školarinu, literaturu i hranu? Jeste li primorani raditi kako biste se školovali? Koliko u prosjeku plaćate za stanarinu? Primate li stipendiju?

 

 

Uključite se u istraživanje i potaknite promjene. EUROSTUDENT je istraživanje o kvaliteti studentskog života koje se provodi u 27 europskih zemalja, te prvo ovakvo istraživanje u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u prosincu 2010. godine, a njihova usporedba s rezultatima iz drugih europskih zemalja poslužit će nam kao osnova za unapreñenje studentskog standarda u Hrvatskoj. Sudjelovanjem u istraživanju omogućujete da se dozna:

Tko može sudjelovati?

Upitnik EUROSTUDENT mogu ispuniti studenti koji trenutno studiraju u Hrvatskoj na
preddiplomskoj i diplomskoj razini (bilo po predbolonjskom ili bolonjskom programu) na javnim i
privatnim visokim učilištima. Upitniku možete pristupiti u razdoblju od 02. do 30. lipnja 2010. na
internetskoj stranici www.eurostudent.hr koristeći kao lozinku vlastiti JMBG i JMBAG (nalazi
se na vašoj X-ici) ili AAI@EduHr identitet (koji se koristiti za pristup fakultetskom e-mailu, eučenju,
CARNET internetu, i dr.). Upitnik je u potpunosti anoniman.

Nositelji provedbe istraživanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Institut za razvoj
obrazovanja.

Nagrade

Deset najsretnijih sudionika istraživanja dobit će prijenosnu USB memoriju veličine 16GB! U
ždrijeb će ući samo valjano i potpuno ispunjeni ankete upitnici studenata koji istraživanju pristupe
koristeći svoj JMBAG. Zapamtite svoje podatke o sudjelovanju: nakon što istraživanje završi,
deset nasumično odabranih dobitnih JMBAG brojeva bit će objavljeno na www.eurostudent.hr.

Svrha

Promjene je moguće učiniti tek kad saznamo stvarne potrebe i probleme studenata.
Ispunite upitnik i potaknite promjene u pravom smjeru!