Što je reiki?

Riječ reiki složenica je japanskoga rei, što znaci univerzalan, te rijeci ki, koja označuje životnu silu. Ki je japanska riječ za pranu, chi ili univerzalnu životnu energiju. Promicatelji tvrde kako je Buddha prakticirao reiki i o njemu pisao u izgubljenim sanskritskim zapisima. Neki praktičari vjeruju kako se reiki koristio u prvostoljetnom Rimu te da je s pomoću njega iscjeljivao i Isus, iako za to nemaju ni sanskrtskih ni biblijskih dokaza.

Suvremeni se reiki razvio iz iskustva zenbudističkog redovnika sredinom XIX. stoljeća. Redovnik Mikao Usui tri je tjedna meditirao, postio i molio se na japanskoj gori Kurama te doživio nadnaravno iskustvo. Izvijestio je da mu je otkrivena tajna iscjeljivanja – tajna reikija. Zatim su i ostali izvještavali o dodatnim uputama koje su dobili s pomoću kanaliziranja, kako se u New Ageu naziva stupanje u doticaj s duhovima vodičima radi stjecanja znanja. Na internetskoj stranici Međunarodnog centra za reiki piše: »U praksi koju nazivamo reikijem, Božanska svijest rei vodi životnu silu ki. Zato se reiki može definirati kao duhovno vođenje energije životne sile.« Prema učiteljici reikija Pameli Miles, Usuijevo je učenje bilo »sustav duhovne prakse«. Kad je reiki stigao na Zapad, njegovi su pristaše »pragmatički preoblikovali podrijetlo reikija, predstavljajući Usuija kao kršćanskog propovjednika«.

Sve se reikističke terapije temelje na istom temeljnom poimanju da je svatko prožet životnom energijom, koja je bezuvjetna, božanska, puna ljubavi i iscjeljujuća. Do bolesti dolazi kad energija ne može ravnomjerno protjecati tijelom, obično zbog zapreka u čakrama, u kojima se životna energija iz jednog oblika pretvara u drugi, a u konačnici u tjelesnu tvar. Praktičar je kanal kojim protječe reiki energija, i koji je usmjerava prema pacijentu. Ima različitih inačica reikija, ali temeljne su metode i vjerovanje jednaki.

Oposobljavanje za liječenje reikijem sastoji se u praktičarovu učenju otvaranja prema energiji, kako bi kroz njega mogla slobodno protjecati. Vjeruje se kako energija sâma zna što je svakom pacijentu potrebno za iscjeljenje. U učenju reikija sudjeluju i učitelji reikija. Sve do nedavno, poduka se obavljala na tajnim obredima pri kojima su praktičari prenosili znanje, o kojem se drugima nije govorilo. Danas se reiki otvoreno reklamira u popularnim knjigama o alternativnoj medicini i časopisima za medicinske sestre.

Praktičari reikija moraju tijekom izobrazbe proći nekoliko »usklađivanja«. Reiki učitelj zaziva pomoć duhovnih vodica da otvore učenikove čakre i da ih ispune energijom. Učenici su znali reci kako su osjetili da kroz njih teče energija, od koje su im se cesto znali zagrijati dlanovi. Pritom intuitivno primaju osobite simbole, koji ce poslije biti iznimno važni za liječenje. Poslije tog obreda praktičar prvog stupnja reikija može osjetiti životnu energiju i upravljati njome.

Za stjecanje drugog stupnja reikija praktičari se moraju naučiti koristiti simbolima koje su dobili pri prvom usklađivanju i slati energiju na udaljenost. Uče kako stupiti u dodir s duhovima vodicima i kako se pri liječenju koristiti njihovom pomoći.

Treći, majstorski stupanj reikija, može se steci samo s pozivom majstora-učitelja reikija. Tijekom učenja praktičari svoj život predaju reikiju, utjelovljuju životnu energiju te potpuni nadzor nad izlječiteljskim sesijama predaju duhovnim vodičima.

Reikističke su sesije vrlo slične sesijama terapeutskog dodira. Praktičari dlanove polažu na pacijenta ili ih drže iznad njegova tijela. Ne pomiču ih, nego se usklađuju sa životnom energijom. Uče ih da energijom ne smiju nastojati ovladati, vec je samo pustiti da kroz njih teče. U početku se moraju usredotočiti na sklad i izljecenje, ali kad energija počne teci, ne moraju više biti usredotočeni na ono što rade. Kad energija pobudi osjet vrućine, hladnoće, boli, peckanja ili trnaca ili boje, i nakon što ti osjeti prestanu (nakon otprilike pet minuta) praktičar ruke pomiče dalje. Cijela sesija može potrajati jedan sat, pa i više.

Praktičari, osim toga, crtaju ili vizualiziraju osobite simbole kako bi pojačali snagu usmjerene energije. Praktičari drugog i trećeg stupnja reikija ne moraju biti uz pacijenta jer tvrde kako energiju mogu slati na udaljenost.

Tvrdnje o djelotvornosti

Mnogi promicatelji tvrde kako reiki otklanja bol te donosi olakšanje i prosvjetljenje. U mnogim su bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama u SAD-u uvedene reikističke usluge. U jednoj se bolnici u Novoj Engleskoj reiki nudi svim pacijentima pred operaciju (osim pacijentima jednog liječnika koji na to ne pristaje) radi opuštanja i općenito boljeg zdravlja. Ali neki zagovornici tvrde da izliječiti može gotovo sve – od shizofrenije do raka, od bračnih nevolja do ovisnosti o drogi. Jedan indijski učitelj reikija tvrdi kako reikijem može napuniti prazne baterije.

Neki tvrde kako kršćani s pomoću reikija mogu ostvariti svoj iscjeliteljski poziv (npr. www.christianreiki.org). Za to se navodi malo razloga, među ostalima i svjedočanstva kršćana koji kažu kako su im iskustvo i prakticiranje reikija koristili. Osim toga, tvrde da je reiki legitiman način uporabe iscjeliteljskog dara. Ali ne navodi se što se radi iscjeljenja smije ili ne smije činiti. Treća je tvrdnja da je životna energija Sveti Duh. Na toj internetskoj stranici piše da se izraz reiki odnosi na životnu energiju i Univerzalni duh. Zatim se kaže kako »reiki znaci životnu energiju, koju vodi Bog. Neki smatraju kako je to samo drukčiji naziv za Svetoga Duha.« Na zabrinutost u pogledu duhovnih vodica u reikiju, odgovara se kako to mogu biti i anđeli poput Gabriela i Mihaela.

Smatramo da je takav pristup duhovno naivan i da može biti opasan. Biblijsko je učenje o duhovnom zlu vrlo jasno. Biblija Sotonu naziva ocem laži (Ivan 8,44) i prijevarnim anđelom svjetla (2 Korinćanima 11,14). Zanemarimo li to, možemo postati neoprezni poput onih kršćana za koje se na istoj internetskoj stranici tvrdi kako »reiki prakticiraju sigurni u svoje uvjerenje, s Božjom zaštitom i vodstvom u nasljedovanju Isusova iscjeliteljskog primjera«. Takav pristup ne uzima u obzir našu obavezu da kritički prosuđujemo o svojim postupcima. Takvim bi se načelom mogao opravdati svaki postupak za koji kršćanin smatra da ga Bog na njega poziva. Bog nas neće nužno zaštititi budemo li gradskim ulicama vozili brzinom od sto pedeset kilometara na sat; zato nema jamstva ni da ce nas zaštititi ako se neoprezno upustimo u neko duhovno područje.

Rezultati znanstvenog istraživanja

U stručnim je časopisima malo članaka koji izvještavaju o analizama slučaja pacijenata što su se oporavili nakon reikističkog liječenja. Unatoč sve većoj popularnosti, objavljeno je malo kontroliranih pokusa. Trima je malim istraživanjima ustanovljeno da reiki pomaže u opuštanju i otklanjanju straha, ali nisu imala kontrolnih skupina s pomoću kojih bi se djelovanje reikija usporedilo s djelovanjem drugih tehnika za opuštanje ili s placebom. U opsežnom je pregledu pronađeno pet kontroliranih pokusa. Dva nisu ustanovila veće opuštanje pri reikiju u usporedbi s oponašanim kretnjama, koje su bile placebo.

Randomiziranim istraživanjem nisu ustanovljene razlike između skupina koje su liječili reiki majstor-učitelj, reiki početnik i placebo. Jedno je drugo istraživanje pokazalo brže zarastanje rana u kontrolnoj skupini, nego u skupini koju su liječili reikijem i drugim komplementarnim terapijama. U jednom je istraživanju potvrđeno uspješnije otklanjanje boli u skupini liječenoj reikijem, nego u kontrolnoj skupini. Posljednja je dva istraživanja proveo Daniel Wirth sa suradnicima, pa se rezultati smatraju upitnima zbog toga što ga je sud proglasio krivim za prijevaru (vidjeti str. 248).

Upozorenja

Reiki je suprotan kršćanstvu. Obuhvaća komunikaciju s duhovima i pri usklađivanju tijekom obuke i na iscjeliteljskim sesijama. Zazivanje duhova u Bibliji se osuđuje kao i čaranje, gatanje i vračanje (Levitski zakonik 19, 26, 31; 20,6; Ponovljeni zakon 18,9-14; Djela 19,19, Galacanima 5,20; Otkrivenje 21,8). Doticaj je s duhovnim vodicima opasan i u duhovnom, i u tjelesnom i u emocionalnom smislu (1 Petrova 5,8). U reikističkoj se literaturi katkad može pročitati da praktičari reikija teže za takozvanim kundalini iskustvom, vrhunskim nadnaravnim iskustvom, koje može uzrokovati emocionalne i duševne smetnje (vidjeti odjeljak o jogi).

Preporuke

Kršćani u reikiju nemaju što tražiti. Oni koji se reikijem bave, prema našem mišljenju, saobracaju sa zlim duhovima. Unatoč razlozima koje navode pristaše reikija, vjerujemo da su izričite biblijske zapovijedi koje smo naveli i način na koji velika većina praktičara reiki opisuje, dovoljan razlog za tvrdnju da je reiki nepoželjan za kršćane te da ni za koga nije duhovno neopasan.

Terapija je ...

duhovna i sigurno neprimjerena, a možda i okultna.