Današnji tekst za čitanje: 1 Samuelova 16,7

"Ali Jahve reče Samuelu: Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu." Po čemu se tvoj pogled na svijet razlikuje od Božjeg? Bi li htio gledati na svijet kao što Bog gleda? Pričaj o tome s Bogom.