Isus je (svaka mu čast)

u mojoj boli redovito dolazio

obići me

pitati kako sam

i kad ću već jednom ozdraviti

 

uvijek bi (brižan i domišljat)

donio novine

stao mi uz uzglavlje

i čitao

počinjajući od straga

 

govorio bi (s tugom u glasu)

o teškom

o pokvarenosti

o nesrećama

o zlu

 

a onda bi (Sveznajući!)

odloživši novine rekao: "Ali.."

i do kasno u noć

govorio o dobroti u svijetu

o mnoštvu nepoznate dobrote.