STEP omogućuje studentima dva semestra njemačkog konverzacijskog tečaja! Nema kvake, predavač je njemački humanitarac koji ovo radi iz vjerskih razloga. Više informacija na adresi otisnutoj na letku... Wir sehen uns!