Danas nađi vremena za 15 minuta tišine. Živimo u vremenu u kome smo izloženi slušanju. Buka koja  je prisutna nam neprestano odvraća pozornost. Ljudi našeg doba se boje tišine i smišljaju razne načine da ju rastjeraju. A tišina nam omogucuje da jasnije i ispravnije shvatimo sebe.

Isus nam je uoči uskrsnuća darovao milost da zastanemo na trenutak. Da svoj život promotrimo u svjetlu njegovog života. I da donesemo valjane odluke.

Odmakni se od svega što je zagađeno bukom. Uđi u u intimu svoga srca. Doživi kvalitetnu dimenziju postojanja.

 


 

Današnji citat:  Kad u svom životu na trenutak ušutkamo sve sporedno, bit ćemo u mogućnosti čuti ono što je bitno. Čut cemo Duha Božjega koji nam neprestano progovara i potiče nas na dobro. Nikola Kuzmičić

 

<petak, 22.4.2011.>

Danas razmišljaj o bičevanju, mučenju i križu. Probaj zamisliti kako bi bilo da neku osobu koja ti je draga uhvate, osramote, bičuju tako da joj se leđa pretvore u trake krvave kože. I da je onda klinovima pribiju na križ gdje umire u očajnim bolovima. Odvoji nekoliko trenutaka i budi uz Isusa kojeg bičuju. Pogledaj scenu bičevanja.

I na kraju se sjeti da je Isus tamo umjesto tebe.


Današnji citat: Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše. Izaija 53:5

<četvrtak, 21.4.2011.>

Produlji svoje vrijeme molitve danas za barem 10 minuta. I pazi da to bude vrijeme slušanja, ne govorenja.


Današnji citat: "Bog tepa nama kao što majka tepa svojoj bebi." (John Calvin)