Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb, s pravom javnosti

Adresa: Trg J.F. Kennedya 7, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2314 990

Faks: (+385 1) 2335 165

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.igbs.hr

 

MUP Policijska akademija – Visoka policijska škola, Zagreb

Adresa: Avenija Gojka Šuška 1, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2391 304

Faks: (+385 1) 2391 415

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.pa.mup.hr

 

RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb

Adresa: Avenija Gojka Šuška 1, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2391 304

Faks: (+385 1) 2391 415

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.pa.mup.hr

 

Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti, Zagreb

Adresa: Radićeva 34, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 4828 915/917

Faks: (+385 1) 4828 916

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.tfmvi.hr

 

Visoka novinarska škola

Adresa: Vlaška 40, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 5555 080

Faks: (+385 51) 5555 718

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.nclstudij.com

 

Visoka politehnička škola

Adresa: Baštijanova bb, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 3014 635; 3665 656

Faks: (+385 1) 3666 629

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.politehnika.hr

 

Visoka poslovna škola "Utilus" s pravom javnosti

Adresa: Ivana Trnskog 3, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2442 595

Faks: (+385 1) 2442 595

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.utilus.hr

 

Visoka poslovna škola Zagreb

Adresa: Ulica grada Vukovara 68, 10000 ZAGREB

Telefon: (385 1) 6003 081

Faks: (385 1) 6003 080

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.pou.hr/vpsz/

 

Visoka poslovna škola"Libertas"

Adresa: Trg J. F. Kennedya 6b, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2323 377, (+385 1) 2306 181

Faks: (+385 1) 2315 581

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.vps-libertas.hr

 

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije

Adresa: Ilica 242, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 3700 666

Faks: (+385 1) 3700 405

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.diplomacija.hr

 

Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora", s pravom javnosti, Zagreb

Adresa: Trnjanska cesta 114, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2225 700

Faks: (+385 1) 6157 615

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.vsa.hr

 

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski"

Adresa: Selska cesta 119, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 3647 099

Faks: (+385 1) 3014 943

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.vszrinski.hr

 

Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb

Adresa: Klaićeva 7, 10000 ZAGREB

Telefon: (385 1) 3764 200

Faks: (385 1) 3764 264

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.vsite.hr

 

Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija "Kairos"

Adresa: Kruge 48, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2321 800

Faks: (+385 1) 2321 800

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.vskairos.hr

 

Visoka škola za primijenjeno računarstvo

Adresa: Maksimirska 58a, 10000 ZAGREB

Telefon: (+385 1) 2222 182

Faks: (+385 1) 2305 004

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.racunarstvo.hr